Groei moet schaadt gezondheid

Voor tabak en asbest is er pas regelgeving gekomen nadat door grote commerciële belangen onnoemelijke schade kon worden aangericht. Op de foto: bewoners uit Kanaleneiland in gesprek met medewerkers van asbestverwijderaar Oskam. |Beeld Novum / Freek van den Bergh Opinie
Voor tabak en asbest is er pas regelgeving gekomen nadat door grote commerciële belangen onnoemelijke schade kon worden aangericht. Op de foto: bewoners uit Kanaleneiland in gesprek met medewerkers van asbestverwijderaar Oskam. |Beeld Novum / Freek van den Bergh

Als wetgeving op stapel staat die slecht dreigt uit te pakken voor grote commerciële belangen van bedrijven, wordt met gesponsorde onderzoeken twijfel gezaaid. Doel is om ontsnappingsmogelijkheden ingebouwd te krijgen. Als dat al wordt onderkend, is veel schade al aangericht. Zoals bij de asbest in onze huizen en bij de uitstoot van onze dieselautos.

Op 12 juni maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekend dat de uitstoot van dieselmotoren definitief in de ultieme gevarenklasse was geplaatst. Niet meer mogelijk of vermoed carcinogeen (kankerverwekkend) maar humaan carcinogeen zonder beperkingen. Dat betekent onder meer dat er geen drempelwaarde valt aan te geven beneden welke die uitstoot toelaatbaar zou zijn. Overigens is al in een rapport uit 1998 van de Amerikaanse Public Health Services te lezen over de giftigheid van deeltjes in de dieseluitstoot en dat deze deeltjes voor de mens kankerverwekkend zijn. Dat we toch anderhalf …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?