Goddelijk gezag

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Adrian Verbree verbaast zich en huivert als het gaat over de goddelijk toorn die de zonen van Aäron, Nadab en Abinadab, trof (ND 20 juni). Hij concludeert dat zij kennelijk iets verkeerds gedaan hadden, maar wat precies zal niet (nooit) duidelijk worden. In een adem stelt hij dan dat hij gelooft dat deze geschiedenis niet onder het stuifzand mag verdwijnen.

Waarom niet? Is hier misschien meer aan de hand dan het ‘onbegrijpelijke’ beeld van de oudtestamentische toornende God op de kinderen Israëls in de wildernis? ‘Veel weet ik hier niet bij te zeggen’, stelt Verbree. Maar toch er is wel wat m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?