God zal erin voorzien

De Bijbelse God openbaart zich als een voorzienig God. Hij is blijvend betrokken op zijn schepping. Als God van het verbond is Hij ook betrokken op het wel en wee van het volk Israël.

Het verbondsvolk weet zich geleid door God. Hij straft bij ontrouw maar is altijd weer bereid om het ontrouwe volk barmhartig tegemoet te treden en het verbond te vernieuwen. God is niet alleen bij zijn volk maar ook bij ieder mens individueel. In de Heilige Schrift vinden wij talloze getuigenissen van mensen die spreken van Gods voorzienig beleid over hun eigen leven. geen enkele bemoeienis Al eeuwen wordt in onze westerse cultuur echter gemorreld aan het geloof in een voorzienig God. Veel 18e-eeuwse Verlichtingsfilosofen behielden weliswaar het geloof in een god maar hun godsbeeld …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?