God vergeeft wie van genade wil leven

Christus' offer is voldoende om de zonden van alle mensen te verzoenen. Maar niet iedereen wil van genade leven. Daarom krijgt ook niet iedereen vergeving.

Afgelopen zaterdag wees de synode van de PKN een bezwaarschrift van kerklid Daaf Bokhout af, die stelde dat uit de Bijbel blijkt dat God iedereen vergeeft. Steeds weer blijkt dat veel mensen worstelen met vragen rond verzoening en oordeel, verkiezing en verwerping, ook in de protestantse synode. Hoe kun je verzoening van de wereld verbinden met eeuwige veroordeling? Spreekt de Bijbel zichzelf hierin tegen? De belangrijkste vraag is - ook scriba Arjan Plaisier wees daarop - hoe de kerk getuigt van een God die met liefde naar zijn schepping en naar alle mensen omziet. Jezus is door G …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?