God is partij in conflicten

Dr. B.J.G. Reitsma vraagt zich in een vergelijking tussen de militaire overwinning van de islam en het christendom af of God partij is in een conflict tussen machtswellustelingen (ND 12 november).

Was God partij toen de profeet Samuel zei: tot hiertoe heeft de Here ons geholpen toen de Filistijnen waren verslagen? Was God partij toen hij Nebukadnezar in staat stelde de Joden in gevangenschap weg te voeren en was God partij toen hij Kores inspireerde het weer naar hun erfland terug te brengen? Uit deze drie voorbeelden uit de geschiedenis van het volk Israël blijkt dat God wel degelijk bemoeienis heeft met het verloop van geschiedkundige gebeurtenissen. Behalve de begunstiging van het uitverkoren verbondsvolk toont de seculiere geschiedenis eveneens aan dat het ontstaan en de verb …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?