Gloedvol gesprek over samenwonen

Ongehuwd samenwonen is allang wijd verbreid in de kerk. Voortgaande studie, een synodebesluit, een standpunt, zal dat niet kunnen keren. Nodig is een overtuiging, bezield met de gloed van echte liefde.

Ongehuwd samenwonen komt ook in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) veel voor. Velen halen hun schouders op als de kerk haar stem ertegen verheft: dat weten we nu wel. Nog drie jaar studie zal dat niet veranderen. En ook een eventueel daarop volgend besluit van de volgende Generale Synode niet. Het issue staat niet op zichzelf. Het past in een ontwikkeling waarin ook echtscheiding en daarop volgend tweede huwelijk, en de positie van de vrouw in de kerk een plaats hebben. En ook homoseksueel samenwonen. Het is een ontwikkeling waarin de kerkgemeenschap met de omringende cultuur mee doo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?