Gijsbert van den Brink: 'Kerkenraden kregen te veel macht'

Wie in de kerk van binnenuit de vinger legt bij onjuiste procedures – niet zozeer om zelf gelijk te krijgen maar ter wille van degenen die daar het slachtoffer van kunnen worden – krijgt daardoor soms de kous op de kop. Opinie
Wie in de kerk van binnenuit de vinger legt bij onjuiste procedures – niet zozeer om zelf gelijk te krijgen maar ter wille van degenen die daar het slachtoffer van kunnen worden – krijgt daardoor soms de kous op de kop. | beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Dat kerkenraadsleden steeds minder gekozen worden, doet gemeentes geen goed. De afnemende rol van regionale kerkelijke instanties (zoals de classis) is evenmin goed en kan voor ongezonde macht van de kerkenraad zorgen.

Een voormalig ambtsdrager die zijn kerkenraad aanklaagt bij de burgerlijke rechter kan niet direct op veel sympathie rekenen. Je moet wel heel verbeten zijn om op zo’n manier je gelijk te willen halen. Toch heeft Louis Meijer een punt nu hij zich in een breed verspreide brief beklaagt over de hoeveelheid macht die kerkenraden momenteel hebben (Nederlands Dagblad 9 augustus). Dat leidt niet alleen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt regelmatig tot problemen.

te goeder trouw

Ook in andere protestantse kerken, zoals de PKN, doen zich op dit vlak soms ingewikkelde situaties voor. Vooropgestel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?