Gezamenlijke conflictoplossing in kerk goed idee

Van harte onderstrepen wij het door mr. Bram Wattèl gevoerde pleidooi om als Nederlands-gereformeerden, christelijk-gereformeerden en vrijgemaakt- gereformeerden bij de behandeling van kerkelijke conflicten de krachten te bundelen (ND 26 juni).

In dat verband hoeft het wiel niet meer van het begin af aan uitgevonden te worden. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben daar inmiddels, waar het betreft de behandeling van geschillen tussen predikanten en kerkenraden, enige ervaring mee opgedaan. Zo heeft de synode van Zuidhorn (2002) besloten tot de instelling van een Commissie van Beroep in Predikantszaken. De synode van Amersfoort-Centrum (2005) heeft dat besluit nader handen en voeten gegeven door de vaststelling van een regeling omtrent de taak en bevoegdheden van de commissie. bindende uitspraken De commissie is sin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?