Gevaar democratie moet meer worden benadrukt

In plaats van de democratie te verbinden met het christelijk geloof zouden christenen juist meer huiver voor de democratie aan de dag moeten leggen.

In zijn boeiende column Het christelijke aan democratie betoogt prof. dr. G. Harinck (ND 7 juli) dat de christelijke partijen sterker staan als zij hun keuze voor de democratie legitimeren met een verwijzing naar het christendom, vanwege de christelijke uitgangspunten van gelijkheid van alle mensen, individualiteit en de waarde van het gewone leven. Naar mijn stellige overtuiging zouden christenen er daarentegen veel beter aan doen om hun grote huiver voor uitwassen van democratie die onlosmakelijk verbonden zijn aan democratie te benadrukken. democratie Prof. Harinck betoogt dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?