Gerard de Korte: Gelovigen, verzamel moed voor ethisch gesprek

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw is onze samenleving in snel tempo veranderd. Door een snelle ontkerkelijking en ontkerstening zijn opvattingen over goed en kwaad op het terrein van seksualiteit, huwelijk en gezin in enkele decennia door de meerderheid van de bevolking losgelaten. Mannen en vrouwen verrichten beiden betaalde arbeid; samenwonen is de gewoonste zaak van de wereld geworden en een meerderheid heeft homoseksualiteit geaccepteerd en dan niet alleen de voorkeur maar ook de daad. Feitelijk is een seculiere, humanistische ethiek dominant geworden.

Deze cultuurontwikkeling s …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?