Gemeenten moeten veel uitleggen over zorgtaken

Op het gebied van de zorg zijn taken verschoven van het Rijk naar gemeenten. Maar burgers zien daarvan vaak helemaal niet de voordelen. De gemeente heeft heel wat uit te leggen.

Sinds 1 januari hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van ondersteuning van ouderen en mensen met beperkingen, de jeugdzorg en begeleiding naar werk. Volgens de pleitbezorgers hiervan vormt de beleidsvrijheid die gemeenten krijgen, en de ruimte die zo ontstaat voor lokale verschillen, een van de pluspunten van dat beleid. Gemeenten zouden zo beter kunnen inspelen op de behoeften van hun inwoners en de lokale situatie. Efficiënter, effectiever en maatwerk, is de gedachte. zorgen Maar veel burgers weten niet wat ze van deze decentralisaties moeten verwachten en vooral n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?