Gemeenten hebben vrijwilligers nodig

Zaterdag waren veel vrijwilligers aan het werk tijdens NL Doet. Onder de vrijwilligers in Nederland zijn christenen zeer goed vertegenwoordigd. Waar mensen in een sociaal isolement verkeren, kunnen zij een netwerk mobiliseren. |beeld GPD / Jeanette Schols Opinie
Zaterdag waren veel vrijwilligers aan het werk tijdens NL Doet. Onder de vrijwilligers in Nederland zijn christenen zeer goed vertegenwoordigd. Waar mensen in een sociaal isolement verkeren, kunnen zij een netwerk mobiliseren. |beeld GPD / Jeanette Schols

Het hing het al jaren in de lucht: de verzorgingsstaat gaat veranderen. Mede onder invloed van de crisis van de laatste jaren maakt de overheid nu fundamentele keuzes en wijst daarbij vooral naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Maar een zorgzame samenleving, waar mensen naar elkaar omzien, kan dat wel in een tijd waar het individualisme hoogtij viert?

Een deel van de bezuinigingen die de rijksoverheid inboekt, vindt plaats onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet is de paraplu waaronder veel verantwoordelijk-heden van de rijksoverheid bij de lokale overheden worden ondergebracht. De aanname daarbij is dat de gemeenten meer maatwerk kunnen leveren en creativiteit aan de dag kunnen leggen, en dat het daardoor goedkoper zal zijn. De eerste aanname klopt zeker, de tweede is maar zeer de vraag. Om die nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen invullen, kiezen veel gemeenten de term zelfredzaamheid als uitgangspunt. Deze be …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?