Geforceerde integratie werkt niet

Mensen met een handicap en mensen in probleemwijken zijn kwetsbaar. Ze hebben recht op beleid dat gebaseerd is op analyse, reflectie en vooral op gezond verstand. Mensen bij elkaar zetten omdat je het zo graag wilt, is onverstandig. |beeld Novum / Bart Maat Opinie
Mensen met een handicap en mensen in probleemwijken zijn kwetsbaar. Ze hebben recht op beleid dat gebaseerd is op analyse, reflectie en vooral op gezond verstand. Mensen bij elkaar zetten omdat je het zo graag wilt, is onverstandig. |beeld Novum / Bart Maat

Mensen met mogelijkheden zijn verstandelijk gehandicapten. En krachtwijken zijn probleemwijken. Verhullende taal doet daar niets aanaf.

Verstandelijk gehandicapten, die in woonwijken wonen, blijken soms voor geluidsoverlast te zorgen (ND, 30 juli). Los daarvan blijkt uit meerdere onderzoeken dat het geloof in community care en een ongedeelde samenleving niet gestaafd wordt door de feiten. Het idee dat gehandicapten en niet-gehandicapten in een woonwijk elkaar opzoeken, berust blijkbaar op een misverstand. In mijn werkzame leven maakte ik mee dat een groot instituut voor (ernstig) lichamelijk gehandicapten op last van het toenmalige ministerie van Volksgezondheid ontmanteld werd. Ook hier was het credo: integratie in normal …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?