Geestelijke gezondheidszorg heeft een andere bijbel

Gods concept van genezing van het psychosociale leven zit niet in een sfeer van het behandelen van patiënten die een stoornis hebben, maar in een sfeer van elkaar terugroepen naar de gezonde levenswetten. |beeld AP Opinie
Gods concept van genezing van het psychosociale leven zit niet in een sfeer van het behandelen van patiënten die een stoornis hebben, maar in een sfeer van elkaar terugroepen naar de gezonde levenswetten. |beeld AP

Het leven met een stoornis is normaal. Het is zorgelijk dat veel christenprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) dat niet zien. Ze laten zich hersenspoelen door de DSM, het handboek dat wordt gebruikt bij psychische diagnostiek.

Afgelopen maandag stond in deze krant een interview met de Amerikaanse psychiater Allen Frances, in de jaren negentig hoofdverantwoordelijke bij de totstandkoming van DSM-IV, een classificatie-systeem ten behoeve van psychische diagnostiek. Half mei verschijnt de vijfde versie van dit handboek. Wat ontbreekt in dit verslag en steeds in de discussie rondom het gebruik van de DSM is de vraag hoe je als christen positie in kunt nemen in de huidige DSM-cultuur van de geestelijke gezondheidszorg. werkelijkheid In het tv-programma Labyrint werd op 7 april de DSM de Bijbel van de psych …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?