Geen voorrang voor enig grondrecht

Dat de gelijkheid van man en vrouw voorrang zou hebben boven andere grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst en die van vereniging, zoals de procureur-generaal bij de Hoge Raad stelt, doet onrecht aan de wetsgeschiedenis. Een voorrangspositie is nooit beoogd.

In het bericht 'Eenheid rechtsstaat op spel in SGP-zaak' ( Nederlands Dagblad 13 februari) staat dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad in zijn adviesten aanzien van het ingestelde cassatieberoep van de SGPstelt, dat het grondrecht van gelijkheid van man en vrouw vr de klassieke grondrechten gaat waarop de SGPzich beroept, zoalsde godsdienstvrijheid en de vrijheid van vereniging. Op 17 mei 2004 heeft de toenmalige minister van Bestuurlijke Vernieuwingen en Koninkrijkrelaties, Thom de Graaf (D66),een uitvoerige en goed gedocumenteerde nota'Grondrechten in een pluriforme samenleving' …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?