Geen vervolging, maar wel zelfverloochening

Worden christenen in het Westen vervolgd? Of zijn het zelfoverschatting, gemakzucht, hebzucht, heerszucht en meer van dat fraais, die gelovigen tot afval bewegen? Om God te verlaten, hebben christenen geen anderen nodig.

Aantasting in vrijheid en persoon - dat is volgens Van Dale de betekenis van het woord 'vervolging'. Nu kan iemand van mening zijn dat Van Dale wel meer kan beweren, maar dat het hem vrij staat woorden naar eigen inzicht en voorkeur te gebruiken. Dichters doen dat vaak, en met verrassende resultaten die bezinning en schoonheid genereren. Ook reclamemakers, managers en politici gaan nogal eens eigenmachtig met woorden om. Hun doel is echter niet schoonheid te verwekken, maar de werkelijkheid geweld aan te doen en zo mensen te misleiden en te manipuleren. En dan zijn er ook nog mense …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?