Geen schuld aan de slavernij

Opinie

Dat wij schuld zouden moeten bekennen voor de slavernij die in 1863 is afgeschaft, is een ergerniswekkend misbruik van de historie. En dat kun je ook als tegenstander van de slavernij zeggen.

In 2013 begint de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk. Na een uiterst turbulente periode in ons land en overal in Europa, werden in 1813 de grondslagen gelegd voor een nieuw staatsbestel. Prins Willem Frederik, de latere koning koning Willem I, sprak bij zijn aankomst in Scheveningen over de herwonnen vrijheid, maar ook over het grote belang van herstel van handel en welvaart. Aldus de troonrede, afgelopen september. Mooi, die aandacht voor de traditie: de voorgeschiedenis van nu en besef van continuïteit. Maar had de regering bij monde van de koningin niet ook aandacht moeten gev …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?