Geen doop en avondmaal zonder gebed om de Geest

Opinie
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het is op zich geen probleem als in een gemeente gedoopt wordt of avondmaal gevierd zonder kerkelijk formulier. Maar wat als een gebed op een cruciaal moment komt te vervallen?

In kerkdiensten die ik bijwoon, komt het weleens voor dat er gedoopt wordt of avondmaal gevierd zonder lezing van een liturgisch formulier. Voor gereformeerden is het een bekend fenomeen: voordat iemand wordt gedoopt, wordt een doopformulier gelezen; zoals we het avondmaalsformulier lezen voor we samen avondmaal vieren. Deze formulieren brengen de betekenis van doop en avondmaal onder woorden. Ook bevatten ze gebeden voor en na de viering en formuleringen die tijdens de viering uitgesproken kunnen worden. Ik heb er geen probleem mee wanneer zulke formulieren niet gebruikt worden.

Vervolgens is …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?