Geen daderlijst bij misbruik dat in de kerk plaatsvindt

Bart Sprangers van de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligers roept kerken op zich aan te sluiten bij zijn stichting (ND 18 maart). Het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties stelt dat kerken op een andere manier moeten werken, en dat ook al doen.

De Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben rond het jaar 2000 vrijwel gelijktijdig met het Meldpunt Misbruik een landelijke klachtencommissie opgericht. Iedereen die een klacht heeft over misbruik in kerkelijke relaties, die niet strafrechtelijk vervolgbaar is, kan dit melden bij de klachtencommissie. Een tuchtcommissie zoals de vrijwilligersorganisaties die binnenkort operationeel willen hebben, fungeert in de kerken dus al jaren. Het is immers voor slachtoffers van groot belang dat er recht wordt gedaan, ook in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?