Geef hoogopgeleiden later AOW

Studenten in de collegezaal van de TU Delft. |beeld novum / Bart Maat Opinie
Studenten in de collegezaal van de TU Delft. |beeld novum / Bart Maat

Mocht de troonrede eens exclusief aan de volksverzekering AOW worden gewijd, dan zou die volgens hoogleraar Alfred Kleinknecht als volgt luiden.

Leden der Staten Generaal, de huidige AOW is onrechtvaardig, want laagopgeleiden moeten meer jaren werken dan hoogopgeleiden, alvorens voor AOW in aanmerking te komen. De regering heeft daarom een creatieve oplossing gevonden voor de verhoging van de AOW-leeftijd. In het nieuwe stelsel wordt iedereen geacht 45 jaar te werken. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 72 jaar. Echter, zij die kunnen aantonen dat ze voor hun 72e al 45 jaar belastingplichtig hebben gewerkt, krijgen vroeger AOW. Zo kan een laagopgeleid iemand die op 16-jarige leeftijd begint te werken al op de leeftijd …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?