Geef gemeenten de ruimte sociaal beleid te voeren

Vorige week heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar inzet voor de kabinetsformatie definitief vastgesteld. De behoefte bij gemeenten aan meer vrijheid om het beleid zelf vorm te geven, is groot.

Het is erg waarschijnlijk dat de komende jaren voor vele miljarden aan taken van het rijk worden overgeheveld naar de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld om de uitvoering van taken op het gebied van werk en sociale zekerheid, Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding. De afgelopen jaren zijn deze plannen al in gang gezet, maar door de val van het kabinet-Rutte I deels in de wacht gezet. Laat er geen misverstand over bestaan: de gemeenten zijn voorstander van deze decentralisaties. Gemeenten denken door hun meer directe contact met burgers maatwerk te kunnen leveren. Maatwerk moet ook leiden tot minder …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?