Geef dominee meer ruimte

Als predikanten niet meer ruimte krijgen om er een andere baan bij te hebben, gaat het ambt van predikant formeel, financieel en geestelijk steeds meer knellen.

In het ND van 8 november schrijft Gerard ter Horst over mogelijke ruimte voor de tentenmakerspredikant. Hij noemt voorbeelden uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Er blijkt een verschil in benadering tussen beide kerkverbanden. Bij de een is iemand directeur van de Evangelische Alliantie ook predikant (CGK). Bij de ander (GKv) kan de toekomstig directeur van Tot Heil des Volks mogelijk geen predikant meer zijn. Volgens mij is dit een illustratie dat de gereformeerde ambtsleer kraakt en vast zit in een keurslijf of harnas, dat wij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?