Foute analyse over de kerk

De Amerikaanse theoloog Albert Mohler noemt Nederland een laboratorium waarin de vernietiging van het christendom is te zien (ND, 11 augustus). Maar niet de vrijzinnigheid die alle ruimte krijgt, is hier schuldig aan.

In zijn betoog wijst Mohler enkele personen, zoals de omstreden theoloog ds. Hendrikse, aan als massavernietigingswapens van het christendom. Met dit voorbeeld laat hij zien dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een vorm van atheïsme de ruimte geeft. Hij noemt het woord omarmen. De kerk treedt in zijn ogen niet adequaat op door dwaalleer te bestrijden. Feitelijk laat Mohler in zijn analyse zien dat hij de kerkorde niet kent. Deze schrijft namelijk voor dat de classis moet reageren en niet de generale synode. Er is veel te zeggen over het gesprek tussen de classis en Hendrikse, maa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?