Forum voor alle christenen

In de afgelopen tijd heeft het Nederlands Dagblad meerdere keren geschreven over de eerste retraite van het Nederlands Christelijk Forum dat eind vorige maand in Helvoirt werd gehouden. Een kleine vijftig kerkleiders uit zo veel mogelijk christelijke tradities waren verzameld. Ik was een van hen.

Het doel van de 24-uursretraite was primair een onderlinge geloofsuitwisseling. Door het scheppen van vertrouwen en geloofscommunicatie onder kerkelijke leiders kan ook de institutionele oecumene van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie een nieuwe stimulans krijgen. Oecumenische toenadering vraagt naast volharding en stevige theologische studie, juist ook om gelovige mensen die elkaar goed hebben leren kennen en waarderen. Het Nederlands Christelijk Forum vormt een Nederlandse vertaling van het Global Christian Forum dat door de Wereldraad van Kerken is opgestart. Het Foru …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?