Falen overheid vraagt om milieuacties

Procedures van milieu-organisaties tegen de overheid zijn hard nodig om het toenemende aantal fouten van ambtenaren tegen te gaan.

Velen van hen hebben inhoudelijk nog zo weinig kennis, dat ingehuurde adviseurs hen zelfs moeten helpen de goede vragen te stellen. Minister Cramer heeft aangekondigd dat haar subsidievoorwaarden zo zullen worden bijgesteld, dat milieuorganisaties geen geld van het ministerie van VROM meer kunnen gebruiken voor het voeren van gerechtelijke procedures tegen overheidsbeslissingen. Het merkwaardige is dat de subsidies van VROM aan deze organisaties al jarenlang z&243; geoormerkt zijn, dat het niet mogelijk is dit geld te gebruiken voor het voeren van gerechtelijke procedures. Die worde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?