Experiment in de kerk heeft de traditie nodig

Dat een hedendaagse kerktoetreder niet vertrouwd is met gereformeerde kwesties is voorstelbaar. Maar de vraag bij kerkplantingsproject Stroom is of de missionaire pioniers de gereformeerde belijdenis zélf nog wel ter harte willen nemen.

Peter Wierenga en Bram Beute uiten hun ongenoegen over het appel op de classis Amsterdam-Leiden om het kerkplantingsproject Stroom niet te accepteren als gemeente binnen het vrijgemaakte kerkverband (ND 1 september). Ze missen de dankbaarheid van opstellers Jochem Douma en Huib Wilschut en andere ondertekenaars voor wat de Heer van de kerk in Stroom doet. Immers, door middel van Stroom leren mensen Jezus Christus kennen en sommigen aanvaardden Hem als hun Heer. Bovendien wordt de eenheid waarom Jezus heeft gebeden gepraktiseerd: christenen van verschillende denominaties brengen tezamen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?