Evolutie is realiteit

Bij de walvis (onder) is nog een aanzet van achterpoten te zien. Daarboven een aantal gevonden fossielen, die worden gezien als overgangsvormen die verwant aan elkaar zijn, zonder dat dat een lijn van afstamming hoeft aan te geven. Pakicetus had simpele tanden en walvisachtige oren. Ambulocetus is een krokodilachtig zoogdier, met hoeven net als een nijlpaard. Dorudon heeft een blaasgat boven op de schedel en kleine achterpoten. |beeld Cold Spring Harbor Laboratory Press Opinie
Bij de walvis (onder) is nog een aanzet van achterpoten te zien. Daarboven een aantal gevonden fossielen, die worden gezien als overgangsvormen die verwant aan elkaar zijn, zonder dat dat een lijn van afstamming hoeft aan te geven. Pakicetus had simpele tanden en walvisachtige oren. Ambulocetus is een krokodilachtig zoogdier, met hoeven net als een nijlpaard. Dorudon heeft een blaasgat boven op de schedel en kleine achterpoten. |beeld Cold Spring Harbor Laboratory Press

Wetenschappelijke studie leidde op een gegeven moment tot de conclusie dat de aarde om de zon draait, en niet andersom. Zo valt evolutie nu ook niet meer te ontkennen. Die realiteit moeten we onder ogen zien. En voor de vragen die dat oproept in relatie tot de Bijbel, moeten we de tijd nemen.

De suggestie van Cees Dekker om ruimte te geven aan de evolutietheorie in de catechese, doet veel stof opwaaien. Het onbegrip en de vragen zijn groot. Evolutie klopt toch niet met de Bijbel? Als evolutie waar is, waar is God dan nog? Hoe zit het met het Schriftgezag? Als de geschiedenis van de eerste Adam en zijn zondeval zo anders is dan gedacht, wat doet dat dan met het evangelie van verlossing door Jezus Christus, de tweede Adam? Sommigen trekken al snel de conclusie dat acceptatie van evolutie niet te rijmen valt met Bijbelgetrouw christelijk geloof. Maar ze doen dat veel te snel. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?