Evolutie is realiteit

Opinie

Wetenschappelijke studie leidde op een gegeven moment tot de conclusie dat de aarde om de zon draait, en niet andersom. Zo valt evolutie nu ook niet meer te ontkennen. Die realiteit moeten we onder ogen zien. En voor de vragen die dat oproept in relatie tot de Bijbel, moeten we de tijd nemen.

De suggestie van Cees Dekker om ruimte te geven aan de evolutietheorie in de catechese, doet veel stof opwaaien. Het onbegrip en de vragen zijn groot. Evolutie klopt toch niet met de Bijbel? Als evolutie waar is, waar is God dan nog? Hoe zit het met het Schriftgezag? Als de geschiedenis van de eerste Adam en zijn zondeval zo anders is dan gedacht, wat doet dat dan met het evangelie van verlossing door Jezus Christus, de tweede Adam? Sommigen trekken al snel de conclusie dat acceptatie van evolutie niet te rijmen valt met Bijbelgetrouw christelijk geloof. Maar ze doen dat veel te snel. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?