Evangeliewerk doe je niet voor het geld

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Beloningen van topmensen bij liefdadigheidsinstellingen staan geregeld ter discussie. Maar hoe zit dat eigenlijk met salarissen van predikanten, zendelingen en werkers bij christelijke organisaties? Want ook daarop zijn de wetten van de markt mijns inziens niet zonder meer van toepassing.

In het gereformeerde denken is al het werk een roeping van God, en dien je de Heer door het dienen van de maatschappij. Dan heb je de roeping om waar mogelijk door je werk te voorzien in je onderhoud, het onderhoud van je familie en te geven aan mensen in nood. Verder zijn er bepaalde banen die een extra ‘ro …
Dit is 16% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?