Europees asielbeleid is smoes van het noorden

Bij de Europese verkiezingen noemen partijen gemeenschappelijk Europees asielbeleid van groot belang. Maar Noord-Europese landen schuiven het probleem volgens VluchtelingenWerk Nederland vooral af.

Vergelijking van de programma's van de Nederlandse politieke partijen laat zien dat de standpunten over Europees asielbeleid niet zo heel erg van elkaar afwijken. Alleen de toon verschilt. Er moet volgens de partijen meer worden afgestemd, asielshoppen moet worden tegengegaan en via ondersteuning van vluchtelingen in de regio moet worden voorkomen dat vluchtelingen doorreizen naar het noorden. In feite komt het erop neer dat ieder land een eerlijke en efficiënte asielprocedure moet hebben en dat hierop moet worden toegezien. Maar in de praktijk is die eerlijke en efficiënte asielprocedu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?