Ethische codes nodig voor IT’ers

Slimme thuisassistenten als Alexa –hier op een beurs in Las Vegas gedemonstreerd in de badkamer – zorgen ervoor dat mensen op een nieuwe manier met apparaten omgaan, en met elkaar. Opinie
Slimme thuisassistenten als Alexa –hier op een beurs in Las Vegas gedemonstreerd in de badkamer – zorgen ervoor dat mensen op een nieuwe manier met apparaten omgaan, en met elkaar. | beeld ap / Jae C. Hong
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
We moeten er op kunnen vertrouwen dat programmeurs ethisch verantwoord werken. Zij zijn immers de eersten die de effecten van technologie kunnen zien.

In de 21e eeuw is programmeren een echte professie geworden, zoals het werk van artsen, advocaten en dominees dat al jaren is. Het is een vak, dat naast kennis ook ethisch oordeelsvermogen vereist.

Nu digitalisering doordringt tot in de haarvaten van onze maatschappij, krijgt het werk van programmeurs steeds meer ethische aspecten. Het zijn de programmeurs die de bouwstenen leveren voor veel belangrijke maatschappelijke diensten, zoals een zelfsturende auto of een zorgrobot.

De mobiele telefoon, sociale media en slimme thuisassistenten als Alexa en Siri zorgen ervoor dat mensen op een nieuwe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?