Essay:De beste erfenis is een gezonde financiële opvoeding

Die rooie ideeën heb je van mij niet geleerd, mopperde een oud-docent onlangs, toen ik in deze krant enkele onthechtende gedachten over erfenissen had geponeerd.

En daar had hij gelijk in. De basis van een financiële moraal wordt niet pas in het voortgezet onderwijs gelegd, bij vakken als economie of maatschappijleer, maar thuis, door je ouders. Tenminste, als daar een beetje openhartig wordt gepraat over geld. Daar is dit verhaal een pleidooi voor. Wat er goed kan gaan met geld, of fout, leerde ik niet op school maar van mijn vader. Hij was registeraccountant, iets waarvoor je weliswaar onbehoorlijk (citaat) veel kon incasseren, maar overigens was het in zijn tijd nog een eerbaar beroep waarin alles draaide om integriteit en rechtmatigheid (daa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?