Essay: Baptisten moeten noodzakelijke heiligschennis plegen (net als gereformeerden)

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Kan er een eind komen aan dat eeuwige gehakketak over de doop tussen gereformeerden en baptisten? Afgelopen zomer leverde ik een bijdrage aan een doopdiscussie in deze krant. Daarin heb ik gepleit voor een wederzijdse dooperkenning. Ik gaf toen aan dat dit misschien de enige weg was om de blijvende worsteling met de doop achter ons te laten.

Twee PKN-collega’s reageerden met enthousiasme en verwelkomden dit initiatief als een mogelijke kleine doorbraak. Een derde was verbaasd over mijn suggestie en beoordeelde deze ook niet als een handreiking. Ook in mijn eigen baptistenkring werd mij dit p …
Dit is 7% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?