Essay: Als zending niet vrij maakt, is het dan wel zending?

Zending, stelde een hooggeleerde zendingsvrouw, heeft het imago mensen onvrij te maken.

Dat is een pijnlijke constatering. In de kerk zingen we immers uit volle borst dat het God gaat om bevrijdend heil en bindend recht voor alle volken op aarde (Psalm 98). Maar zo ervaren mensen het kennelijk niet. Ze zeggen dat zending betuttelt, dat het een restant is van een kwalijk koloniaal verleden of, minstens zo erg, dat zending mensen hun waardigheid ontneemt en hen uitsluit van recht. Natuurlijk valt over dit imago van onvrijheid te twisten, maar daarmee komen we niet weg. De beeldvorming stelt namelijk serieuze vragen aan de zending. En daarmee ook aan evangelicalen en oecumeni …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?