Erken de evolutie en praat dan over schepping

De stichting 'creatie.info' wil het thema 'schepping of evolutie' ter gelegenheid van het Darwinjaar (2009) met een brochure in heel Nederland onder de aandacht brengen. Het was beter geweest als daarin eerst de evolutietheorie en de big bang werd erkend en dat vandaaruit Gods scheppingswerk ter sprake zou komen.

In de brochure wordt beweerd dat evolutie geen bewezen feit is en niet te verenigen is met de Bijbel. Dat zegt ook Kees van Helden, coördinator van de brochure, in reactie op de bijdrage van Marnix Medema ( Nederlands Dagblad , respectievelijk 18 en 20 november). Van Helden heeft twee argumenten. De evolutietheorie berust op onbewezen veronderstellingen. De scheppingsberichten moeten letterlijk gelezen worden, vooral om te voorkomen dat men Jezus' opstanding niet als 'echt gebeurd' zou beschouwen. Het is opvallend dat zowel creationisten als atheïsten zich steeds weer beroepen op een le …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?