Er is oppositie nodig binnen de schoolmuren

Hoe kan het dat bevlogen professionals accepteren dat klassen te groot zijn, terwijl de financiële reserves te ruim zijn?

In 2009 vond de politiek het nodig om uit te zoeken of de onderwijsbesturen het vele belastinggeld dat bestemd was voor het werk in de klas ook echt inzetten waarvoor het bedoeld was. De doelstelling van het onderzoek was veelzeggend: bewustwording bij de bestuurders van de financiële positie en mogelijkheden tot het investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Los van de resultaten van het onderzoek die inderdaad aantonen dat veel scholen nog steeds te rijk zijn is het diep triest dat een sector die met belastinggeld werkt aan een publiek belang, door een externe instantie gewezen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?