Engels is belangrijk, maar de meeste studenten praten op hun werk straks gewoon Nederlands

Als de verengelsing op de universiteit doorzet, is het van groot belang dat het hele onderwijsveld met elkaar in gesprek gaat. Alleen zo kan de overstap vanuit het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk gemaakt worden. Opinie
Als de verengelsing op de universiteit doorzet, is het van groot belang dat het hele onderwijsveld met elkaar in gesprek gaat. Alleen zo kan de overstap vanuit het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk gemaakt worden. | beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Onderzoek wat de effecten zijn van Engels onderwijs op de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effectiviteit van de studie.

Martin van Exter stelt dat het bètaonderwijs (exacte vakken) gebaat is bij het Engels als voertaal (ND 8 juli). Hij meent dat het de kansen van de student op de arbeidsmarkt ten goede zou komen en ook het onderwijs zelf.

Het is inderdaad juist dat Engels de voertaal is van de wetenschap. Maar studenten maken momenteel al geleidelijk kennis met het Engels in de eerste fase van het hoger onderwijs (bachelor), zoals in de studieboeken, en met internationale docenten. Bovendien zijn vrijwel alle masters (volgend op de bachelor) al Engels, vooral in het bètaonderwijs: er wordt al genoeg in het En …
Dit is 11% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?