Een zondige herdenking

De kerk als instituut is voorbij, maar ze wil het maar niet zien. De paus staat vernieuwing in de weg en in reformatorische kerken staat ook alles stil. Die stelling staat vanavond centraal in het tweede debat naar aanleiding van 450 jaar Heidelbergse Catechismus en het Concilie van Trente. Antoine Bodar, een van de deelnemers aan het debat, geeft een aftrap.

Zou de kerk als instituut voorbij zijn? Groter onzin heb ik niet gehoord. En zij zou zulks zelfs niet willen inzien. Kennelijk een Hollandse vraagstelling, van lieden die altijd alles beter menen te weten. De kerk is niet slechts het instuut van zondige en nog zondiger lieden, de kerk is daarenboven de bruid van Christus, Zijn lichaam dat Hij als gemeenschap steeds opbouwt en waarvan Hij de bruidegom en het hoofd is. Beide bestanddelen van de kerk zijn te onderscheiden, niet te scheiden. Zij blijft wereldwijd zichtbaar derhalve ook institutioneel. Jesus heeft beloofd met haar te blijv …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?