Een tijdperk zonder al te veel catechese

De Protestantse Kerk gaat, op verzoek van de synode, leerdoelen en een onderwijsprogramma voor catechese opstellen. Dat is over de top. Het onderwijs aan een nieuwe generatie heeft andere impulsen nodig.
De beraadsgroep catechese had voor de synode de handreiking Een 10 voor catechese opgesteld. De bespreking van dit stuk op de synode resulteerde in het verzoek om leerdoelen en een onderwijsprogramma. Dat is merkwaardig. De beraadsgroep pleitte helemaal niet voor centrale doelformulering en programmering. In plaats daarvan legde ze de vinger bij het belang van het geheel van de gemeente als leeromgeving en het belang van de persoon van de catecheet. Want de betekenis van het instituut kerk valt meer en meer weg. Dan red je het niet meer met een programma en een wekelijks uur cateches …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?