Een kerk die iets wil bereiken

Idealiter is de kerk als een mobiel beeldhouwwerk: beweeglijk en voortdurend op zoek naar een optimale aansluiting bij de sociale en culturele omgeving, zonder daarbij te vervallen tot theologische oppervlakkigheid of wereldgelijkvormigheid. |beeld Novum Erald van der Aa Opinie
Idealiter is de kerk als een mobiel beeldhouwwerk: beweeglijk en voortdurend op zoek naar een optimale aansluiting bij de sociale en culturele omgeving, zonder daarbij te vervallen tot theologische oppervlakkigheid of wereldgelijkvormigheid. |beeld Novum Erald van der Aa

Je merkt dat steeds meer mensen buiten de kerk vervreemd raken van de christelijke boodschap, taal, moraal en instituties.

Intern is er sprake van veel veranderingen en toenemende verschillen. Deze ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid en spanningen in en tussen kerken en gelovigen. In deze situatie is het zinvol om deze basale vraag opnieuw te doordenken: Waarvoor is de kerk er eigenlijk wat is haar missie? Wat volgt is een frisse verkenning op basis van Bijbelse gegevens. In de eerste plaats valt op dat de geschriften van het Nieuwe Testament het directe product zijn van de missie van de vroege kerk. Dat wil zeggen van haar besef gezonden te zijn om te getuigen van Jezus. De 27 Bijbelboeken thematisere …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?