Dreiging met wereldoorlog is Russische propagandatruc

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De Russische premier Dmitri Medvedev waarschuwt voor een nieuwe wereldoorlog, als Amerika grondtroepen naar Syrië stuurt (Nederlands Dagblad 12 februari),

maar zal bijna zeker door de feiten worden gelogenstraft. Sinds het einde van de vorige wereldoorlog hebben de Russen al vaak gezinspeeld op of gedreigd met een nieuwe wereldoorlog, maar die kwam er nooit. Het was een weerkerend verschijnsel in de toespraken van Russische politici in de tijd van de Sovjet-Unie. Toen de Amerikanen in de jaren zestig grondtroepen naar Zuid-Vietnam stuurden om daar een communistische machtsovername te voorkomen, maakten de Russen geregeld toespelingen op een nieuwe wereldoorlog. De Amerikaanse ‘agressie’ werd breed uitgemeten om de Russische vredeswil …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?