Doordenken op evolutie biedt kansen

Wordt evolutie gestuurd door toeval? Bacteriën kunnen resistent worden voor antibiotica. Dat gebeurt door volstrekt willekeurige mutaties. Maar dát die resistentie optreedt, is wetmatig en volkomen voorspelbaar. Opinie
Wordt evolutie gestuurd door toeval? Bacteriën kunnen resistent worden voor antibiotica. Dat gebeurt door volstrekt willekeurige mutaties. Maar dát die resistentie optreedt, is wetmatig en volkomen voorspelbaar. | beeld ap / David Goldman
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het is niet raar om als christenen de vraag te stellen: wat als evolutie waar is?

Evolutie is een bijzonder belangwekkend onderwerp voor biologen en de geïnteresseerde leek – maar voor de rest zou niemand zich er bijzonder druk om moeten maken. Op de relatieve schaal der dingen is evolutie minstens even interessant als zwarte gaten en archeologische opgravingen, maar toch echt van een andere orde dan wereldvrede, armoedebestrijding en de zorg voor ons klimaat.

Toch ligt het niet zo eenvoudig. Want een deel van de christelijke gemeenschap accepteert evolutie niet of is van mening dat deze niet verenigbaar is met het christelijk geloof.

Vaak menen atheïsten de wetenschap aa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?