Doopgedachtenis 2

Tjitte Wever schrijft ,,doopgedachtenis: het is nog maar het begin'' (ND 24 november), ,,we willen geen wederdoop, maar een ritueel van verbondsvernieuwing''.

Hij vraagt zich af of een doopgedachtenis met water een brugritueel kan worden, waardoor zowel baptistischeals reformatorischegeloofsgemeenschappen ook tot wederzijdse dooperkenning kunnen komen. Wever spreekt over de doop als een verbondsvernieuwing. Binnen het baptistisch gedachtegoed wordt de doop ook gezien als een verbond. Dopersen (en ook baptisten) duidden zichzelf als 'Bundesgenossen'.De vroege dopersen spraken reeds over een 'Puntus', waarmee de belijdenisdoop werd aangeduid. Deze doop bracht tot uitdrukking: het afleggen van het oude leven om te leven met Christus. De vraag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?