Doopgedachtenis 1

Ds. Tjitte Wever vraagt zich af of de invoering van de doopgedachtenis zou kunnen werken als een brugritueel naar baptisten en evangelischen (Nederlands Dagblad 24 november).

Eigenlijk ben ik daar best hoopvol over. Nu al bestaan er in sommige, grotere baptistengemeenten protocollen voor het aanvaarden van gelovigen uit andere kerken, die daar op hun belijdenis zijn gedoopt door besprenkeling (o.a. praktijk in de Doopsgezinde Broederschap). Deze baptistengemeenten vinden dat er geen 'correctiedoop' mag plaatsvinden, omdat het anders zou lijken alsof de hoeveelheid water beslissend is. Als de doop in de toekomst op deze wijze in het leven van een volwassen gelovige zal worden herdacht, is het goed voorstelbaar dat de intenties daarvan door baptisten zullen wo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?