Doel belangrijker dan grondslag

Opinie

Discussies over de grondslag van een christelijke organisatie zijn niet vruchtbaar. Het is zinvoller te praten over het doel dan over de grondslag en het daarvan afgeleide toelatingsbeleid. Het grondslagmodel zit christelijke organisaties in de weg. Het moet anders.

De bezinning op de aard van christelijke organisaties staat steeds meer onder druk. Steeds weer voelen ze zich in het defensief gedrongen. Dat is niet zo vreemd in een land dat sterk seculariseert en nog sterker ontkerkelijkt. Christelijke organisaties verliezen aanhang. De loyaliteit van christenen wordt minder vanzelfsprekend. Daar komt bij dat christelijke organisaties in Nederland gaandeweg hun specifieke positie verliezen. De tijd dat de samenleving op tal van terreinen werd geordend naar levensbeschouwelijke organisaties is immers voorbij. tij keren Wat doen christelijke org …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?