Discipelschap is niet gehoorzamen aan leiders

Discipelschap is heel wat anders dan gehoorzamen en je mond houden.

Met verbazing lazen wij het artikel van Martin de Jong en Peter Wierenga (ND 29 december). Daarin roepen zij kerkleden op te kiezen voor volgerschap, door je leiders te steunen, ook al doen ze niet wat je wilt, en hun keuzes te respecteren, ook al zijn ze lang niet volmaakt. Daarnaast moeten gemeenteleden, volgens De Jong en Wierenga, zich bewust meer laten leiden door wat God van hen persoonlijk vraagt. Zij verwarren daarin de discussies over discipelschap en leiderschap met elkaar. Terecht stellen ze dat leiderschap in de kerk onder druk staat, maar stilzwijgende gehoorzaamheid hoort …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?