Diaken doet alles wat tot kerk maakt

Laat de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) drie besluiten nemen: 1. De kerkenraad bestaat alleen nog uit ouderlingen, die toezicht houden.

2. Het diakenambt wordt afgeschaft. 3. Vanuit de gemeente worden broeders en zusters aangezocht, benoemd en gezegend die alle diensten in de kerk verrichten. Zo worden twee problemen opgelost: die van 'de positie van de vrouw' en die van de overbelasting van de kerkenraad. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben zich een probleem op de hals gehaald: wat te doen met al die zusters in de kerk? Als hier echt een emancipatiegedachte achter zat, dan hadden ze zich er veertig geleden al mee moeten bezighouden. De aanleiding tot deze bezinning op dít moment is dan ook vast een andere: b …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?