Democratie iseen spel van ernst, wellevendheid en waardigheid

Democratie, de minst slechte regeringsvorm, is een soort slang die in eigen staart bijt.

Tot na 1870 werd het spel van volksvertegenwoordiging, verkiezingen en parlementair debat met een aanzienlijke mate van ernst, wellevendheid en waardigheid gespeeld. Johan Huizinga, een van Nederlands grootste historici, kon zich in zijn tijd al geducht ergeren over wat hij de ontaarding van parlementaire zeden noemde. Er heerschte vroeger over het algemeen nog eerbied voor het stelsel, schreef hij in Geschonden Wereld (1945), een oefening in somberte, getekend door de tijd van oorlog, terreur en bezetting. De volksvertegenwoordigers (..) brachten van huis uit goede manieren mee. Zij war …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?