De vloek van Genesis 3

Meer Bijbelstudie, meer exegese? Zou er in de discussie over man, vrouw en ambt niet ook eens gekeken moeten worden, hoeveel mannelijke reflexen daarin meespelen?

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt staat voor een onmogelijke opgave. De kerken zijn diep verdeeld over de vrouw in het ambt. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat er een beslissing wordt genomen die vooral is ingegeven door kerkpolitieke overwegingen. Toch zou juist dat buitengewoon jammer zijn. Meer aandacht voor het proces kan misschien het tij nog keren en de synode helpen om onbevangen tot een oordeel te komen. De deputaten hebben een vernieuwend rapport op tafel gelegd dat, als we het goed zien, bij het verschijnen nauwelijks fundamentele discussie opgeroepen heeft. Nu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?