De vier grootste mythes over het nieuwe systeem voor orgaandonatie

Als je je laat raken door de nood die schuilgaat achter het tekort aan donoren, is het ADR-systeem een goede keuze. Opinie
Als je je laat raken door de nood die schuilgaat achter het tekort aan donoren, is het ADR-systeem een goede keuze. | beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Er is in de Eerste Kamer (nog) geen meerderheid voor een nieuw systeem voor orgaandonatie. Onder meer de christelijke partijen zijn tegen. Maar er leven veel misverstanden over dit ADR-systeem.

In Nederland voeren we al jarenlang discussie over orgaandonatie. Maar het aantal mensen dat wacht op een orgaantransplantatie, blijft hoog (april 2017: 1079 mensen). Daardoor overlijden jaarlijks ongeveer 150 patiënten; nog eens honderd mensen worden van de wachtlijst gehaald omdat ze inmiddels te ziek zijn.

De belangrijkste oorzaak van dit aanhoudende donortekort is het huidige registratiesysteem. Binnenkort zal de Eerste Kamer, in navolging van de Tweede Kamer, stemmen over een ander registratiesysteem (het actief donorregistratiesysteem of ADR), zoals dat gangbaar is in veel andere EU-lan …
Dit is 11% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Of lees via
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?