De tragiek van de afschaffing van de rustdag: meer dan ooit behoefte aan rust

Opinie
beeld anp
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Juist op het moment waarop we hem als samenleving het meest nodig hebben, lijkt hij steeds onbereikbaarder voor ons te worden: de wekelijkse rustdag.

Terwijl steeds vaker alarmerende signalen doordringen over prestatiedruk en burn-out wordt tegelijkertijd even hard doorgewerkt aan de verdere afschaffing van de zondagsrust. In de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar is de zondagsrust in veel gemeenten verder opengebroken bij de vorming van nieuwe coalities, juist ook in de bijbelgordel.

Rust is een privé-aangelegenheid. Prestatiedruk en vermoeidheid worden niet als een collectief probleem gezien, maar als psychische kwestie van het individu, die hijzelf moet oplossen. Het is evengoed de tragiek van secularisatie, wa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?